Skata på åtel
Havsörn Hökuggla Hökuggla Hökuggla Hökuggla Storskrak
Havsörn Ormvråk ?? Steglits Steglits Gärdsmyg Knölsvan