Till Indexsida

 

Våtmarken Oxelösund

Rekommenderas starkt och en av mina absoluta favoriter som jag ofta återkommer till. En promenad ut till udden och tillbaks är 5 km. Bäver,Havsörn,Häger,Skarv,Ormvråk,Rödhakedopping,Sothöns,,Fiskgjuse samt sjöfågel och vadare ser man ofta. Snok och Huggorm kan ses jag i vattnet och längst promenadstråket och man är försiktig. den blå Åkergrodan kan också ses vid parning. Stora paddor är också vanligt samt mycket insekter och småkryp.

 
   

Larv av Brunsprötad Skymningssvärmare

Svartvit Flugsnappare

Poppelglasvingar

Tistelfjäril

Vårtbitare....

Larv av Stor Snabelsvärmare

Mördarsnigel

En skarvunge som vi hittade långt uppe på land...

Simmande Häger !!!!...nej den går faktist på botten, ser kul ut...

Hägern har fixat middagen

Gräsand som glatt vinkade till mig...

Blir lätt panik bland sjöfåglarna när Havsörnen letar middag...

Skarv som det finns mycket gott om längst ut...

Doppind av något slag

 

 

Storskrake

Skräntärna

Grågäss

Kärrspindel, Dolomedes fimbriatus

Ung Skogsödla

En grotesk varelse....

En gammal Kopparödla (kopparorm)

Admiral

Lockande Padda...

Knölsvan

Till Indexsida