Till Indexsida

Stora Dammen

Stora Dammen är en damm som ligger i Tunabergsskogarna.   Vattnet härifrån leddes till Tomtadammen, där det drev den stånggång, som försåg gruvverksamheten i Koppartorp med kraft. Även här rekommenderas myggstift och här kryllar det av fästingar så var lite försiktiga .

 

 
   

Häckande Canadagås

Sädesärla

Till Indexsida