Till Indexsida

 

Sötvattensdammarna Oxelösund

Detta är kylvattensdammar till SSAB och dessa är alltid öppna på vintern vilket gör att det lockar mycket sjöfåglar av olika art .

 
   

Till Indexsida