Till Indexsida

Sötvattensdammarna Oxelösund

Detta är kylvattensdammar till SSAB och dessa är alltid öppna på vintern vilket gör att det lockar mycket sjöfåglar av olika art .  
   

Till Indexsida