Till Indexsida

Ripsa Våtmark

Ett stor uppdämt område som från början var en sjö. Havsörn,Ormvråk,Tornfalk,Sparvhök,Snok som man kan se i vattnet är vanligt. Mycket olika vadare och sjöfåglar. Bålgeting finns också där .

 
   

En stor fin Bålgeting

En fiskande Snok som fått korn på mig.....

Till Indexsida