Till Indexsida
Marsäng

Ett slättland med mycket sankområden och strand mot Buskytteviken. Arter man kan se är b,l,a Tornfalk,Havsörn, mycket olika vadare, även olika arter av Uggla brukar jaga över strandängarna.

 
   

Till Indexsida