Till Indexsida

Lindbacke och Svanviken

Lindback och Svanviken samt en del av Kilaån upp till grusvägen som går över Ryssbergen även Alträsket nedanför Ryssbergen ingår i denna lokal. Lämpligt att parkera vid Coop och gå över vägen till Lindbacke sedan kan man gå över ängarna till Ryssbergen .

 
 

Duvhök

Gulärla

Till Indexsida