Blåmes
    Koltrast Såndsvan Björktrast  
Skrattmås Fiskmås Skrattmås Skrattmås Skata Brunkärrhök
Storlom   Grönbena Fiskgjuse Vitkindadgås Skäggdopping
Skäggdopping Grönbena   Gräsand Gräsänder  
Knölsvan         Gärdsmyg
Gärdsmyg Gräsänder   Ung Svan Gärdsmyg Steglits
Steglits Trana Trana Sädesärla Sädesärla Trana
Tornfalk Knölsvanar Stjärtmes Sjungande Koltrast Sångsvan Havsörn
Strömstare Strömstare Björktrast Björktrast Mindre Hackspett Sångsvan