Storskrake. Storskrake. Storskarv.
Storskarv. Storskarv. Havsörn som ställer till panik i sjöfågelkolonin. Havsörn som ställer till panik i sjöfågelkolonin. Havsörn som ställer till panik i sjöfågelkolonin.
Havsörn som ställer till panik i sjöfågelkolonin. Havsörn som ställer till panik i sjöfågelkolonin. Knipa. Tranor. Tranor. Knipor.
    
Mindre Korsnäbb  (Loxia curvirostra) Storskrake  (Mergus merganser) Strömstare  (Cinclus cinclus) Strömstare  (Cinclus cinclus) Strömstare  (Cinclus cinclus) Nötväcka  ((Sitta europaea)
Koltrast (Turdus merula) Gräsänder ((Anas platyrhynchos) Skata  (Pica pica) Skata  (Pica pica)